Onafhankelijke vermogensbegeleiding voor ondernemende families

Portolani - advies

Advies inzake strategische participaties

Portolani adviseert u betreffende uw onderneming en/of lange termijn participaties:

 • inzake thema's zoals behoud of verkoop, MBO/MBI, financiering of herschikking van aandeelhouderschap

Advies inzake effectenportefeuilles

Portolani helpt u beter greep te krijgen op het beleggingsbeleid en de resultaten door:

 • uw doelstellingen en beleggingsstrategie te helpen formuleren
 • u de weg te wijzen naar de betere vermogensbeheerders
 • vernieuwende strategieën en producten te ontleden en voor te stellen
 • de risico's te identificeren, correct in te schatten en te beheersen
 • de kosten te verminderen door grotere transparantie, onderhandelingen en schaaleffecten
 • (indirect) het rendement te verbeteren
 • de effectenportefeuilles te consolideren en op te volgen op basis van onafhankelijk verkregen marktgegevens

Advies inzake private equity en vastgoed

Portolani adviseert u inzake uw bestaande beleggingen:

 • opzetten van opvolgings- en rapporteringssystemen
 • ad hoc advies en waardering van deelnemingen
 • bestuursopdrachten

Portolani adviseert u inzake de opbouw van een portefeuille:

 • definitie van doelstellingen en spreiding van de portefeuille
 • selectie en benchmarking van de verschillende alternatieven:
 • rechtstreekse lijnen, beursgenoteerde beleggingen en fondsen
 • begeleiding bij de acquisitie van niet-genoteerde portefeuilles
 • toegang tot gesloten fondsen en fondsen met hoge instapdrempel

Tools

 • software
 • boordtabellen
 • financiële informatiebronnen

De Portolani website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Meer informatie OK