Onafhankelijke vermogensbegeleiding voor ondernemende families

Portolani

Portolani - Privacyverklaring

Portolani NV (maatschappelijke zetel: de Burburestraat 6-8 bus 4, 2000 Antwerpen) als verwerkingsverantwoordelijke, en de met haar verbonden vennootschappen en bijkantoren (hierna collectief “Portolani” of “wij” of “ons”) verbinden zich ertoe om de privacy van personen met inbegrip van haar cliënten te respecteren.

 1. Welke persoonlijke data kan Portolani bezitten

  Portolani kan persoonlijke data van u bezitten zoals naam, geslacht, adres, persoonlijk of professioneel e-mail adres en telefoonnummer, beroepsactiviteit, identiteitsdocumenten, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, vermogen.

 2. Hoe Portolani persoonlijke data verkrijgt

  Rechtstreeks van u verkregen persoonlijke data Wij verkregen persoonlijke data in het kader van een zakelijk contact met u als cliënt, leverancier of relatie. In sommige gevallen verkrijgen wij ook informatie tijdens vergaderingen of telefoongesprekken, of wanneer u met ons per e-mail, via andere elektronische middelen of schriftelijk correspondeert. Persoonlijke data verkregen van andere bronnen Wij werken samen met derde partijen (zoals banken en andere financiële instellingen, zakenpartners, juridische of andere adviseurs) en het is mogelijk dat zij ons informatie over u bezorgd hebben. Automatisch verkregen persoonlijke data via onze website www.portolani.eu maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te beheren. Meer informatie betreffende dit beleid vindt u terug in onze Cookie Policy op de website.

 3. Waarom Portolani persoonlijke data beheert

  Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke data wanneer dit nodig is om een contractuele overeenkomst met u na te leven of om op een andere manier diensten aan u te leveren en op de best mogelijke wijze op uw noden en vragen te antwoorden. We verwerken uw persoonsgegevens ook in uitvoering van wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de antiwitwaswetgeving. We verwerken uw persoonsgegevens wanneer het in ons gerechtvaardigd belang is dit te doen, en wanneer dit belang niet wordt opgeheven door uw rechten inzake gegevensbescherming.

 4. Met wie delen wij persoonlijke data

  Portolani gebruikt uw gegevens in eerste instantie in het kader van haar dienstverlening aan u. In specifieke gevallen delen wij echter uw persoonsgegevens met vertrouwde derden, zoals :

  • zakenpartners (zoals banken en andere financiële instellingen, juridische of andere adviseurs) die u van specifieke diensten voorzien. Wij delen uw persoonlijke data met deze partners nadat u ons hebt bevestigd dat u deze diensten wil ontvangen en slechts in de mate dat zij uw data nodig hebben om de gewenste diensten te kunnen verlenen.
  • om te voldoen aan onze wettelijke of deontologische verplichtingen, onder meer inzake misdaadpreventie en fraudebescherming, of om onze rechtmatige belangen te beschermen.
  • leveranciers van analysediensten en zoekmachines die ons bijstaan bij de verbetering en optimalisering van onze website.
 5. Data-transfers buiten de EER

  Portolani heeft kantoren in België en Luxemburg. In sommige gevallen zullen uw data worden getransfereerd buiten de EER. Wij zetten de nodige veiligheidsmaatregelen op om uw persoonlijke data volgens de Europese normen te beheren.

 6. Hoe we uw persoonlijke gegevens bewaren en bewaken

  Portolani neemt redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Onze medewerkers zijn gebonden door een strikte vertrouwelijkheids-clausule in hun arbeidsovereenkomst en in het arbeidsreglement. Onze cliënten krijgen toegang tot hun persoonlijke data op hun klantenportaal door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Wij vragen onze cliënten uitdrukkelijk hun gebruikersnaam en wachtwoord nooit te delen met derden. Portolani zal nooit naar de gebruikersnaam of het wachtwoord van de klant vragen in een email of brief. Indien u een dergelijke vraag krijgt, gelieve ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen. Portolani bewaart uw persoonsgegevens zolang we noodzakelijk achten in het kader van een correcte zakelijke relatie en om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wetgeving.

 7. Uw rechten

  U kan steeds een overzicht van uw persoonsgegevens bij ons opvragen, ons vragen om onjuiste gegevens recht te zetten of om uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen. U hebt het recht te vragen dat een aantal van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere gegevensbeheerder worden overgedragen op een bestand dat leesbaar is op algemeen gebruikte computerprogramma’s. Wil u van deze rechten gebruik maken, mail ons dan op privacy@portolani.eu. Wij wijzen u erop dat er uitzonderingen zijn op uw recht op toegang tot en verwijdering van uw gegevens. Wij zullen steeds reageren binnen de wettelijk bepaalde termijn en onze eventuele weigering toelichten. U hebt het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be)

 8. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

  Eventuele toekomstige wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen op deze pagina gepubliceerd worden en, indien nodig, ontvangt u hierover een bericht via e-mail. Texte en francais disponible sur demande English version available on request

De Portolani website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Meer informatie OK